Promocja! Lech Janerka - Najmniejszy koncert świata (z książką) :: 15,00 zł ::.
stat4u

Wysyłka GRATIS
Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Wybierz kategorię
- Audiobooki (12)
- Biznes (1)
- Fantastyka (22)
- HARLEQUIN (195)
- Historia (11)
- Komiksy (20)
- Kulinarne (7)
- Poradniki (23)
- Romanse (121)
- Sagi (10)
- Sportowe (1)
- Sztuka (10)
Statystyki
Gości online: 7
Regulamin sklepu.
tanieczytanie.pl Ryszard Żądło,

ul. Bazyliańska 18A,

03-203 Warszawa

NIP: 524-169-24-79

Regon: 012157005

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 145413

Sprzedający zgłosił zbiór o nazwie tanieczytanie.pl do GIODO (wniosek nr www 3525315) i oczekuje na nadanie księdze numeru.
REGULAMIN SKLEPU TANIECZYTANIE.PLZłożenie zamówienia w naszym sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.tanieczytanie.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
Na prośbę Klienta sklep może przesłać Regulamin Sklepu na adres mailowy wskazany przez Klienta.
Zamawiający w sklepie internetowym tanieczytanie.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Klient chcąc złożyć zamówienie nie musi być użytkownikiem zarejestrowanym, a sama rejestracja w sklepie jest bezpłatna i nie jest tożsama z obowiązkiem złożenia zamówienia.

Zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego tanieczytanie.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, jednakże sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu (zazwyczaj z przyczyn technicznych nie wynikających ze strony obsługi sklepu).

Klient chcący złożyć zamówienie dodaje wybrane produkty do "Koszyka", wybiera sposób dostawy i rodzaj płatności oraz podaje dane potrzebne do realizacji zamówienia tzn. imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu, a także zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu sklepu.

Istnieje również możliwość wysłania zamówienia pod inny adres.

Po złożeniu zamówienia Klient dostanie automatycznie wygenerowaną informację o fakcie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

Klient w mailu stwierdzajacym złożenie przez niego zamówienia proszony jest o potwierdzenie swojego zamówienia poprzez umieszczony w mailu link.


Zamówienia realizowane na te same nazwisko i ten sam adres wysyłki złożone na sklepach tanieczytanie.pl oraz dvdmovie.pl sumują się i są wysyłane w jednej przesyłce.

Koszt połączonych zamówień jest ustalany indywidualnie - zależny od wagi przesyłki - klient otrzyma e-mail z wyliczonymi kosztami przesyłki od obsługi sklepu.

Zamówienia za minimum 200 zł. są wysyłane na nasz koszt - dotyczy zamówień krajowych opłaconych z góry

Koszt zamówień zagranicznych jest ustalany indywidualnie na podstawie wagi przesyłki drogą mailową.
Zamówienia przyjmowane drogą telefoniczną muszą być dodatkowo potwierdzone przez Klienta SMSem lub mailem. Wiadomość taka powinna zawierać – potwierdzenie złożenia zamówienia drogą telefoniczną oraz dane do wysyłki (imię i nazwisko, dokładny adres wysyłki oraz numer kontaktowy – w przypadku wysyłki kurierskiej).

Zamówienie telefoniczne zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu potwierdzenia jego złożenia przez Klienta.


tanieczytanie.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.
Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty za zamówienie lub braku potwierdzenia zamówienia przez Klienta po upływie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.


SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sklep oferuje trzy sposoby zapłaty za zamówienie:
- przelew dowolny - wpłata bezpośrednio na nasze konto bankowe, w tytule przelewu prosimy wpisać "numer zamówienia" lub jeżeli jest to zamówienie łączone "zamówienie połączone oraz swoje imię i nazwisko"
- PayU
- zapłata gotówką - dotyczy tylko zamówień z opcją "odbiór osobisty" lub „gotówka przy odbiorze” (dotyczy przesyłek za pobraniem)

Niepoprawne wpisanie tytułu przelewu może opóźnić realizację zamówienia

Na wpłatę czekamy 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia. Po upływie 14 dni kalendarzowych zamówienie zostaje anulowane.


REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

Wysyłkę realizujemy zwykle w ciągu 2 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za zamówienie, sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu z przyczyn niezależnych od sklepu. O zmianie terminu wysyłki Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

Przesyłki wysyłamy 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Ze względów technicznych wysyłki kurierskie nadawane są tylko rano. Zamówienia z wysyłką kurierską (zapłacone przez PayU lub poprzez potwierdzone pobranie) złożone po godz. 7.30 wysyłane są na drugi dzień roboczy.

Koszt przesyłki Pocztą Polską jest opłatą zryczałtowaną według cennika Poczty Polskiej

Każdy klient po wysłaniu przesyłki, bez względu na to czy jest ona zapłacona z góry czy pobraniowa, otrzyma od sklepu informację o wysłaniu jego zamówienia.

Odbiór osobisty zamówienia jest realizowany w punkcie w Zamościu, po uprzednim zawiadomieniu Klienta, że towar jest przygotowany do odbioru. Na odbiór zamówienia Kilent ma 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia kiedy towar jest przygotowany do odbioru. Po tym terminie zamówienie zostaje anulowane. Zamówienia można odbierać pod adresem:
tanifilm.pl
ul.Gminna 25B
22-400 Zamość (na przeciwko Agory)

Sklep Internetowy tanieczytanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Sklep Internetowy tanieczytanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.REKLAMACJE

Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy tanieczytanie.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku odesłania reklamacji na adres tanifilm.pl ul. Gminna 25B 22-400 Zamość przesyłką ekonomiczną za pośrednictwem Poczty Polskiej Sklep internetowy tanieczytanie.pl zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki. Jeżeli Klient wybierze inną formę przesyłki sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowo poniesionych kosztów.

Przy zamówieniach odbieranych w „miejscach odbioru”, reklamacje prosimy składać w sklepie, w którym reklamowane zamówienie było odbierane.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep internetowy tanieczytanie.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@tanieczytanie.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: tanifilm ul. Gminna 25B 22-400 Zamość z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze lub za pośrednictwem PayU, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt SPRZEDAWCY lub przekazać ją osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do jej odbioru.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również w przypadku czasopism i periodyków.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ceny podane na sklepie tanieczytanie.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są cenami wiążącymi dla Klienta w chwili składania przez niego zamówienia.

Podane ceny nie podlegają negocjacjom.

Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT - według wskazań Klienta.

Rejestrując się w Sklepie internetowym tanieczytanie.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym tanieczytanie.pl Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep internetowy tanieczytanie.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego tanieczytanie.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

Sklep tanieczytanie.pl korzysta z plików Cookies w celach statystycznych, do utrzymania sesji Klienta oraz zapamiętywania danych logowania Klienta i innych danych z nim związanych.

Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

tanieczytanie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. O tym na jakich zasadach będzie realizowane zamówienie decyduje data jego złożenia i obowiązujący w tym dniu regulamin.

Regulamin ważny od dnia 25 grudnia 2014 roku
  
br
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Podgląd zamówienia

Aby sprawdzić status zamówienia wpisz jego unikalny numer
Kontakt

Kontakt mailowy:
sklep@tanieczytanie.pl

Kontakt telefoniczny:
518 934 796

Subskrypcja
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!Najczęściej oglądane
Najczęściej kupowane
tanifilm.pl
codziennieniskieceny.pl
Facebook
Towar dnia
9,99 zł
5,00 zł
12654695
Aktualna Data: 2019-09-22 15:12
Data Ostatniej Aktualizacji: 08.07.2019
© tanieczytanie.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.