Promocja! 100 Szyfro Krzyżówek Wiem 8/2022 :: 3,40 zł ::.

Jedyny sklep internetowy z archiwalnymi czasopismami i krzyżówkami.

Sprawdź nas a znajdziesz coś dla siebie!

Wyszukiwarka
Kategorie
Regulamin sklepu

Sprzedający zgłosił zbiór o nazwie codziennieniskieceny.pl do GIODO (wniosek nr ref. www 8500515) i oczekuje na nadanie księdze numeru.

REGULAMIN

Sklep internetowy codziennieniskieceny.pl, działający pod adresem http://codziennieniskieceny.pl, jest prowadzony przez tanieczytanie.pl Ryszard Żądło, 03-203 Warszawa, ul. Bazyliańska 18A. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 145413 , numer NIP: 524-169-24-79, numer REGON: 012157005 i zwany jest dalej "Sprzedawcą".

Sprzedawca podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.codziennieniskieceny.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

Zamawiający w sklepie internetowym codziennieniskieceny.pl zwany „Klientem” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie codziennieniskieceny.pl lub w trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Klient chcąc złożyć zamówienie nie musi być użytkownikiem zarejestrowanym, a sama rejestracja w sklepie jest bezpłatna i nie jest tożsama z obowiązkiem złożenia zamówienia.

Zamówienia poprzez stronę sklepu internetowego codziennieniskieceny.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, jednakże sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzenia czasowych ograniczeń w korzystaniu ze sklepu (zazwyczaj z przyczyn technicznych nie wynikających ze strony obsługi sklepu).

Klient chcący złożyć zamówienie dodaje wybrane produkty do "Koszyka", wybiera sposób dostawy i rodzaj płatności oraz podaje dane potrzebne do realizacji zamówienia tzn. imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu, a także zobowiązany jest do zaakceptowania regulaminu sklepu.

Po złożeniu zamówienia Klient dostanie automatycznie wygenerowaną informację o fakcie złożenia zamówienia oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

Klient w mailu stwierdzającym złożenie przez niego zamówienia proszony jest o potwierdzenie swojego zamówienia poprzez umieszczony w mailu link.

Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez Klienta, Klient nie ma już możliwości samodzielnej modyfikacji zamówienia. Zmianę lub anulację zamówienia może przeprowadzić tylko Sprzedawca na prośbę Klienta.

Koszt wysyłki zamówienia za granicę jest ustalany indywidualnie na podstawie wagi przesyłki drogą mailową.

Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności/wiarygodności złożonego zamówienia.

Zamówienie zostanie automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty za zamówienie lub braku potwierdzenia zamówienia przez Klienta po upływie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

CENY

Ceny Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.

Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

Ceny Produktów podane w sklepie internetowym codziennieniskieceny.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepach stacjonarnych Sprzedawcy.


SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sprzedawca oferuje następujące sposoby zapłaty za zamówienie:
- przelew dowolny - wpłata bezpośrednio na nasze konto bankowe, w tytule przelewu prosimy wpisać "numer zamówienia"
- PayU

- zapłata gotówką - dotyczy tylko zamówień z opcją "odbiór osobisty" lub „gotówka przy odbiorze” (dotyczy przesyłek za pobraniem)

Niepoprawne wpisanie tytułu przelewu może opóźnić realizację zamówienia

Termin zapłaty za zamówienie to 14 dni kalendarzowych od daty jego złożenia. Brak wpłaty po upływie 14 dni kalendarzowych powoduje, że zamówienie zostaje anulowane.


REALIZACJA I DOSTAWA ZAMÓWIENIA

Podstawowy termin wysyłki zakupionych Produktów wynosi od jednego do dwóch dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu z przyczyn niezależnych od sklepu. O zmianie terminu wysyłki Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 9.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 9.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

Sprzedawca realizuje dostawę Produktów 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku - z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy.

Każdy klient po wysłaniu przesyłki, bez względu na to czy jest ona zapłacona z góry czy pobraniową, otrzyma od sklepu informację o wysłaniu jego zamówienia.

Dowodem zakupu jest paragon lub faktura VAT - według wskazań Klienta.

Dostawa Produktów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta w zamówieniu. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek.

Dostawa zamówionych Produktów może również nastąpić do wskazanego sklepu stacjonarnego Sprzedawcy. Wykaz sklepów Sprzedawcy w których można odebrać zamówione Produkty znajduje się na stronie www.codziennieniskieceny.pl w zakładce”sklepy stacjonarne” http://tanifilm.pl/i1,sklepy-stacjonarne.html


Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

REKLAMACJE I ZWROTY

Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy codziennieniskieceny.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku odesłania reklamacji na adres: tanieczytanie.pl Ryszard Żądło, ul. Bazyliańska 18A, 03-203 Warszawa przesyłką ekonomiczną poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej sklep Sprzedawca zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki. Jeżeli Klient wybierze inną formę przesyłki sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowo poniesionych kosztów i zwróci tylko koszt odesłania przesyłką ekonomiczną poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej .

Przy zamówieniach odbieranych w „miejscach odbioru”, reklamacje prosimy składać w sklepie, w którym reklamowane zamówienie było odbierane.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – sklep internetowy tanifilm.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części.

Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: sklep@tanifilm.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: tanieczytanie.pl Ryszard Żądło, ul. Bazyliańska 18A, 03-203 Warszawa z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Sprzedawca za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za Produkt dokonał zapłaty przy odbiorze lub za pośrednictwem PayU, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

Klient ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkt Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do jej odbioru.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rejestrując się w Sklepie internetowym codziennieniskieceny.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym codziennieniskieceny.pl Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep internetowy codziennieniskieceny.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego codziennieniskieceny.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

Sklep codziennieniskieceny.pl korzysta z plików Cookies w celach statystycznych, do utrzymania sesji Klienta oraz zapamiętywania danych logowania Klienta i innych danych z nim związanych.

Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

Sklep internetowy codziennieniskieceny.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. O tym na jakich zasadach będzie realizowane zamówienie decyduje data jego złożenia i obowiązujący w tym dniu regulamin.

 

 

Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Masz pytanie?
Zadzwoń: 517 848 457
Napisz: sklep@tanieczytanie.pl

tanieczytanie.pl
ul. Bazyliańska 18A
03-203 Warszawa
woj. mazowieckie
Newsletter
weryfikator
Wysyłka GRATIS od 99 zł
Oferujemy darmową wysyłkę Orlen Paczką przy zakupach za minimum 99 zł
Nasz sklep obsługują:
Płatności w naszym sklepie obsługują: przelewy24
Opinie z Google
Aktualna Data: 2024-03-01 22:19
Data Ostatniej Aktualizacji: 01.03.2024
Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store